Strona Główna

Strona Główna

13 grudnia 2016r zbliża się coraz bardziej, producenci żywności po upływie tej daty będą
mieli obowiązek zamieszczanie informacji o wartości odżywczej na swoich produktach.
Dotyczy to głównie żywności pakowanej.

Kontakt: 794 594 093