Wartość odżywcza w restauracjach, gastronomiach?

Wartość odżywcza w restauracjach, gastronomiach?

Rozporządzenie nakłada obowiązek na właścicieli restauracji i gastronomii aby na serwowanych daniach były podane informacje o wykazie składników oraz alergenach informacja o wartości odżywczej nie jest wymagana jednak niektórzy producenci dobrowolnie zamieszczają informacje o wartości odżywczej. Przekazanie informacji musi być zgodnie z nowym rozporządzeniem, informacja ta powinna zawierać m.in:
– nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011;
nazwę albo imię i nazwisko producenta;
wykaz składników – zgodnie z art. 18–20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia;
klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup
albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;

Umieszczenie  daty  zamrożenia  jest  obowiązkowe  jedynie  w  etykietowaniu opakowanego  zamrożonego  mięsa,  opakowanych  zamrożonych  surowych wyrobów mięsnych  i  zamrożonych  nieprzetworzonych  produktów  rybołówstwa.

Państwa członkowskie  mogą  podjąć  decyzję  o  objęciu  tym  wymogiem nieopakowanego zamrożonego  mięsa,  nieopakowanych  zamrożonych  surowych  wyrobów mięsnych  i zamrożonych nieprzetworzonych produktów rybołówstwa.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 głosów, średnia: 5,00 na 5)
Loading...

2 thoughts on “Wartość odżywcza w restauracjach, gastronomiach?

  1. Czyli musi być oznaczenie wartości odżywczej czy nie musi być w przypadku produktów gastronomicznych wydawanych na miejscu i tych przekazywanych innym podmiotom gastronomicznych?Proszę o wyjaśnienie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge