Browsed by
Tag: ilość netto żywności

Ilość netto żywności

Ilość netto żywności

Według unij­nego rozporządzenia nr 1169/2011 ilość netto wyraża się w litrach, centylitrach, mililitrach, kilogramach lub gramach. Kiedy nie ma obowiązku podawania ilości netto? Ilości netto nie jest obo­wiązkowa w przypadku produktów, któ­re tracą na objętości lub masie oraz które są sprzedawane na sztuki albo gdy sprzedawca waży je w obecności klienta. Masa netto nie jest wymagana w przypad­ku pieczywa nieopakowanego, sprzedawa­nego klientom na sztuki (np. bułki, chleby, drożdżówki) lub ważonego w obecności konsumenta (np. chleb, ciastka na wagę) Jeżeli w paczce występuje kilka produktów podajemy całkowitą wagę produktów oraz piszemy…

Read More Read More