Browsed by
Tag: jak obliczyć wartość odżywczą

Jak obliczyć wartość odżywczą?

Jak obliczyć wartość odżywczą?

Wartość odżywczą oblicza się na podstawie analizy żywności dokonanej przez producenta, obliczeniu na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników lub obliczeniu na podstawie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych. Obliczając podaje się wartość średnią, czyli uwzględnia się naturalną różnorodność składników, wahania sezonowe, strukturę,  i czynniki zmieniające rzeczywistą wartość.  Podaje się w przeliczeniu na 100g lub 100 ml produktu, można także przeliczyć wartość odżywczą na porcje, jest to lepiej odbierane przez klientów. Wartość odżywcza musi zawierać: – wartość energetyczną KJ…

Read More Read More