Wartość odżywcza w restauracjach, gastronomiach?

Wartość odżywcza w restauracjach, gastronomiach?

Czy w restauracja i gastronomiach trzeba zamieszczać wartość odżywczą?

Wybierając się do restauracji lub zamawiając coś na wynos często zastanawiamy które danie ma ile kalorii oraz makroskładników. Kupując produkty w sklepie już 10 lat wcześniej mieliśmy informacje o kaloriach i makroskładnikach. W restauracja i gastronomiach nie było kompletnie nic nawet często nie wiedzieliśmy z jakich produktów przygotowywane jest nasze danie.

Rozporządzenie nakłada obowiązek na właścicieli restauracji i gastronomii. Aby na serwowanych daniach były podane informacje o wykazie składników oraz alergenach. Informacja o wartości odżywczej nie jest wymagana jednak niektórzy producenci dobrowolnie zamieszczają informacje o wartości odżywczej. Przekazanie informacji musi być zgodnie z nowym rozporządzeniem, informacja ta powinna zawierać m.in:
– nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011.
nazwę albo imię i nazwisko producenta.
wykaz składników – zgodnie z art. 18–20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia;
klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup.
Jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów.

Umieszczenie  daty  zamrożenia  jest  obowiązkowe  jedynie  w  etykietowaniu opakowanego  zamrożonego  mięsa.  Opakowanych  zamrożonych  surowych wyrobów mięsnych  i  zamrożonych  nieprzetworzonych  produktów  rybołówstwa.

Państwa członkowskie  mogą  podjąć  decyzję  o  objęciu  tym  wymogiem nieopakowanego zamrożonego  mięs.  Nieopakowanych  zamrożonych  surowych  wyrobów mięsnych  i zamrożonych nieprzetworzonych produktów rybołówstwa.

Comments are closed.