Najczęstsze błędy w znakowaniu pieczywa

Najczęstsze błędy w znakowaniu pieczywa

Wielu producentów żywności posiada bardzo dużo błędów na swojej etykiecie, wynika to z niedbałości oraz czasem z niewiedzy.

Najczęstsze błędy na etykietach pieczywa:

1. Niewłaściwa nazwa produktu np. „drożdżówka z serem” jak sama nazwa wskazuje w drożdżówce powinien być ser, jeżeli do produkcji użyto nadzienia serowego to jest to niewłaściwa nazwa wprowadzająca klientów w błąd.

2. Brak brak wartości odżywczej, brak uwzględnienia alergenów na produkcie pakowanym oraz brak uwzględnienia alergenów na produkcie niepakowanym.

3. Dziwna nazwa produkt odbiegająca od normy np “chleb wyśmienity” bez dokładnego określenia z jakiej mąki został wykonany, powinna być użyta nazwa oraz rodzaj czyli “chleb wyśmienity pszenno-żytni”

4. Brak wykazu składników na produkcie oraz niewłaściwe sformułowanie dla wykaz składników – nie  wolno używać „surowce” czy „skład surowcowy”. Tylko należy używać wraz „składniki” albo „skład”.

5. Błędny zapis daty przydatności do spożycia

Data minimalnej trwałości
Datę minimalnej trwałości zapisujemy: „Najlepiej spożyć przed …”, gdy data zawiera  (dzień.miesiąc.rok lub dzień.miesiąc), albo: „Najle­piej spożyć przed końcem …” – w in­nych przypadkach (miesiąc.rok lub .rok).

6. Niewłaściwe sformułowania poprzedzające termin do spożycia

Termin przydatności do spożycia
Termin przydatności do spożycia stosuje się w przypadku produktów łatwo psujących się zapisujemy go: „Należy spożyć do …”, po czym podana jest data lub nastę­puje odesłanie do miejsca, w którym podana jest ta data. Data składa (dzień.miesiąc) może być podawany rok.

7. Złe dane producenta lub dystrybutora. Pamiętamy że musimy podać: osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wprowadza lub jest dystrybutorem produkt na rynek.

8. zamiast zawartość netto użyty wyraz „masa” – jest to błąd zawartość netto podaje się w  jednostkach masy lub objętości.

9. Niepodanie numeru partii gdy produkt nie posiada daty składającej się z dzień.miesiąc.rok

10. Nie podawanie procentowej zawartości składnika

Wprowadzanie klienta w błąd zamieszczając nazwę “sok z malinami” ale nie podając ile % mali weszło w skład soku.

11. Obrazek wprowadzający w błąd

Wprowadzanie klienta w błąd zamieszczając na obrazku coś czego produkt nie posiada w swoim składzie np. zamieszczenie grafiki malin na etykiecie a w rzeczywistości sok nie jest wytwarzany z malin tylko ze sztucznego aromatu.

Comments are closed.