Ilość netto żywności

Ilość netto żywności

Według unij­nego rozporządzenia nr 1169/2011 ilość netto wyraża się w litrach, centylitrach, mililitrach, kilogramach lub gramach.

Kiedy nie ma obowiązku podawania ilości netto?

Ilości netto nie jest obo­wiązkowa w przypadku produktów, któ­re tracą na objętości lub masie oraz które są sprzedawane na sztuki albo gdy sprzedawca waży je w obecności klienta.
Masa netto nie jest wymagana w przypad­ku pieczywa nieopakowanego, sprzedawa­nego klientom na sztuki (np. bułki, chleby, drożdżówki) lub ważonego w obecności konsumenta (np. chleb, ciastka na wagę)

Jeżeli w paczce występuje kilka produktów podajemy całkowitą wagę produktów oraz piszemy ile sztuk występuje w opakowaniu np. 1000g (4 x 250 g)

 

Comments are closed.