Browsed by
Tag: żywność niepakowana

Żywność niepakowana – etykietowanie

Żywność niepakowana – etykietowanie

Żywność niepakowana – co mówi ustawa ? “§ 19.1. W przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się: 1)  nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011; 2)  nazwę albo imię i nazwisko producenta; 3)  wykaz składników – zgodnie z art. 18–20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji,…

Read More Read More