Tłuszcze trans – nowe wymogi!

Tłuszcze trans – nowe wymogi!

To nie jest Prima Aprilis!

Od 1 kwietnia weszły w życie nowe przepisy Unii Europejskiej odnośnie informowania o ilości tłuszczów trans gdy przekraczają one 2%.

Każdy dostawca musi przekazywać odbiorcy informacje o ilości tłuszczów trans gdy przekraczają limit 2 gramów na 100 gram tłuszczu.

Żywność nie spełniająca wymogów dopuszczalnej zawartości tłuszczów trans musi zostać wycofana z obrotu.

Więcej informacji możemy znaleźć w rozporządzeniu (WE) nr 1925/2006.

Comments are closed.