Co z produktami GMO?

Co z produktami GMO?

Jak oznaczać produkty z GMO ?

Nie polecamy, aby producenci żywności stosowali żywność GMO jednak jeżeli już taka sytuacja ma miejsce to taki produkt musi zawierać szerszą dokumentację oraz wyraźnie mieć napisane „produkt za­wiera organizmy zmodyfikowane ge­netycznie” lub „wyprodukowano z ge­netycznie zmodyfikowanego ”

Producenci mogą na swoich produktach zamieszczać napis wolne od GMO jednak muszą do tego także posiadać odpowiednią dokumentację stwierdzające że produkt jest wolny od GMO.

Nie ma obowiązku zamieszczania informacji że produkt jest wytwarzany z organizmów zmodyfikowanych ge­netycznie jeżeli ilość składnika GMO nie przekracza 0,9 % produktu.

W praktyce wygląda to jednak inaczej wielu producentów idzie tańszym kosztem i  nie umieszcza takich informacji na swoich etykietach jednak pamiętajmy o tym że za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących GMO grozi grzywna w wysokości min 1000 zł,  oraz kara ograniczenia wolności  pozbawienia wolności do 2 lat.

Comments are closed.