Nowe produkty w szkołach

Nowe produkty w szkołach

Rozporządzenie z 26 sierpnia 2016 roku, narzuciło nowe normy żywności sprzedawanej w szkołach. Wielu producentów dostarczających żywności do szkół musieli zmodyfikować receptury ponieważ w ich produktach było za dużo soli.

Pamiętajmy też o alergenach i sposobie informowania na produktach
zasadniczo  dopuszczalne  są  wszystkie  sposoby  informowania,  które  umożliwiają
konsumentowi dokonanie świadomego wyboru, np. etykieta, inne materiały
towarzyszące lub inne środki, w tym nowoczesne narzędzia technologiczne lub przekaz
ustny (tj. możliwa do zweryfikowania informacja przekazana ustnie).

W sytuacji braku środków krajowych, do etykietowania substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji w przypadku żywności  nieopakowanej zastosowanie  mają  przepisy  rozporządzenia  w  sprawie  informowania  o  żywności dotyczące żywności opakowanej. Informacje te muszą być zatem dobrze  widoczne, wyraźnie  czytelne  oraz,  w  stosownych  przypadkach,  nieusuwalne. Oznacza  to,  że
informacje  na  temat  alergenów  lub  nietolerancji  muszą  być  przedstawione  w  formie pisemnej, o ile państwa członkowskie nie przyjęły szczególnych środków krajowych.

Na terenach przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych zakazuje się sprzedaży lub podawania następujących środków spożywczych:

a) słodycze oraz wyroby cukiernicze i ciastkarskie o zawartości cukru przekraczającej 10g cukrów dodanych2 na 100g produktu;

b) środki spożywcze szybkiego przygotowania typu fast food i typu instant serwowane na poczekaniu o zawartości sodu przekraczającej 300 mg Na w 100 g produktu;

c) przekąski z dodatkiem soli o zawartości sodu przekraczającej 300 mg Na w 100 g produktu;

d) produkty mleczne o zawartości cukrów dodanych powyżej 15g w 100 g/ml produktu;

e) produkty zbożowe o zawartości cukrów dodanych powyżej 25g w 100g produktu;

f) dżemy, marmolady, syropy wysokosłodzone o zawartości cukrów dodanych powyżej 50g na 100g produktu;

g) napoje gazowane i niegazowane z dodatkiem cukrów i syntetycznych barwników;

h) napoje energetyzujące i izotoniczne;

Comments are closed.