Dodatkowe informacje o wartości odżyczej

Dodatkowe informacje o wartości odżyczej

Podawanie dodatkowych informacji na produktach często wbrew pozorom sprawia duże utrudnienie, nie zawsze nadgorliwość jest dobra często gdy umieszczamy dodatkowe informacje nie patrzymy na rozporządzenie a jak się później okazuje przepisy są ścisłe i nie możemy umieszczać sobie odmiennego tekstu lub innych wartości nie uwzględnionych w rozporządzeniu.

np. nie możemy sobie dobrowolnie zamieścić informacji że w produkcie występują kwasy tłuszczowe omega 3 ponieważ nie ma takiego wskaźnika w rozporządzeniu, podobnie sprawa ma się z podawaniem kaloryczności produktu nie możemy umieścić tylko samych kcal informację dotyczącą wartości energetycznej podaje się konsekwentnie, niezależnie od miejsca, w którym ją umieszczono, w kJ (kilodżulach) oraz kcal (kilokaloriach).

Oto obowiązkowe dane które muszą się znaleźć na etykiecie:
a)  nazwa żywności;
b)  wykaz składników;
c)  wszelkie  składniki  lub  substancje  pomocnicze  w  przetwórstwie  wymienione
w  załączniku  II  lub  uzyskane  z  substancji  lub  produktów  wymienionych
w  załączniku  II,  powodujące  alergie  lub  reakcje  nietolerancji,  użyte  przy
wytworzeniu  lub  przygotowywaniu  żywności  i  nadal  obecne  w  produkcie
gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie;
d)  ilość określonych składników lub kategorii składników;
e)  ilość netto żywności;
f)  data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia;
g)  wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia;
h)  nazwa  lub  firma  i  adres  podmiotu  działającego  na  rynku  spożywczym,  o  którym mowa w art. 8 ust. 1;
i)  kraj lub miejsce pochodzenia w przypadku przewidzianym w art. 26;
j)  instrukcja  użycia,  w  przypadku  gdy  w  razie  braku  takiej  instrukcji  odpowiednie
użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione;
k)   w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż  1,2 % objętościowo,
rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu;
l)  informacja o wartości odżywczej.

Comments are closed.