Przydatność do spożycia – próby przechowalnicze

Przydatność do spożycia – próby przechowalnicze

Data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia jest niezbędna informacją na produkcie, producent musi zamieścić taką informacje ponieważ wynika to z obowiązku ustawy oraz ze względu na zdrowie ludzi. Data minimalnej trwałości oraz termin przydatności oznacza datę, do której dany środek spo­żywczy zachowuje świeżość jeżeli jest prawidłowo przechowywany. Data minimalnej trwałości Datę minimalnej trwałości zapisujemy: „Najlepiej spożyć przed …”, gdy data zawiera  (dzień.miesiąc.rok lub dzień.miesiąc), albo: „Najle­piej spożyć przed końcem …” – w in­nych przypadkach (miesiąc.rok lub .rok). Data ważności nie jest…

Read More Read More

Ilość netto żywności

Ilość netto żywności

Według unij­nego rozporządzenia nr 1169/2011 ilość netto wyraża się w litrach, centylitrach, mililitrach, kilogramach lub gramach. Kiedy nie ma obowiązku podawania ilości netto? Ilości netto nie jest obo­wiązkowa w przypadku produktów, któ­re tracą na objętości lub masie oraz które są sprzedawane na sztuki albo gdy sprzedawca waży je w obecności klienta. Masa netto nie jest wymagana w przypad­ku pieczywa nieopakowanego, sprzedawa­nego klientom na sztuki (np. bułki, chleby, drożdżówki) lub ważonego w obecności konsumenta (np. chleb, ciastka na wagę) Jeżeli w paczce występuje kilka produktów podajemy całkowitą wagę produktów oraz piszemy…

Read More Read More

Wykaz składników

Wykaz składników

Składnik złożony to składnik, który zawiera więcej niż jeden składnik. Pamiętamy o tym że składnik złożony powinien w wykazie składników być rozwinięty nawiasem oraz rozpisany z czego się składa w kolejności od największego do najmniejszego. Nie ma obowiązku podawania wykazu składników składnika złożonego jeżeli składnik zawiera mniej niż 2%. Wyjątkiem są do­datki do żywności które należy zawsze uwzględniać w wykazie ponieważ za to są sankcje karne. Wykaz składników musi być poprzedzony słowem „składniki” lub sformułowaniem zawierającym ten wyraz. Kategorie składników: Niektóre składniki wchodzące w…

Read More Read More

Procentowa zawartość składników w produkcie gotowym

Procentowa zawartość składników w produkcie gotowym

Podawanie procentowej zawartości składnika. Jest wymagane wtedy gdy w nazwie umieszczony jest składnik z którego został wytworzony produkt np. “bułka z serem” w tym przypadku musimy podać ile % sera użyto do produkcji bułki. Tak samo ma się sytuacja gdy zamieszczając na obrazku coś czego produkt nie posiada w swoim składzie np. zamieszczenie grafiki malin na etykiecie soku wtedy tak samo musimy podać ile % malin jest w soku. Informacja o ilościowej zawartości składnika – gdzie i jak ? Informacje o %…

Read More Read More

Poprawne znakowanie produktów

Poprawne znakowanie produktów

Nazwa produktu pakowanego jak i produkt niepakowanego nie może być przypadkowa, nazwy produktów jak i kategorie żywności określone są w normach. Pamiętamy także o odpowiednim sklasyfikowaniu żywności poniżej wykaz kategorii żywności: •  kategoria 0  – wszystkie kategorie żywności; •  kategoria 01  – produkty mleczne i ich analogi; •  kategoria 02 – tłuszcze i oleje, emulsje tłuszczowe i olejowe; •  kategoria 03 – lody spożywcze; (nie ma podkategorii) •  kategoria 04 – warzywa i owoce; •  kategoria 05 – wyroby cukiernicze;…

Read More Read More

Co z produktami GMO?

Co z produktami GMO?

Jak oznaczać produkty z GMO ? Nie polecamy, aby producenci żywności stosowali żywność GMO jednak jeżeli już taka sytuacja ma miejsce to taki produkt musi zawierać szerszą dokumentację oraz wyraźnie mieć napisane „produkt za­wiera organizmy zmodyfikowane ge­netycznie” lub „wyprodukowano z ge­netycznie zmodyfikowanego ” Producenci mogą na swoich produktach zamieszczać napis wolne od GMO jednak muszą do tego także posiadać odpowiednią dokumentację stwierdzające że produkt jest wolny od GMO. Nie ma obowiązku zamieszczania informacji że produkt jest wytwarzany z organizmów zmodyfikowanych ge­netycznie…

Read More Read More

Umieszczanie alergenów na etykiecie

Umieszczanie alergenów na etykiecie

Mimo że w ubiegłym roku był już obowiązek umieszczania alergenów na etykiecie, u wielu producentów polskich nawet w tym roku nie pojawiły się na etykietach. Wynika to z niekiedy z niewiedzy producentów lub niedokładnych kontroli. Umieszczanie alergenów na etykiecie jest bardzo ważne: Lista składników alergennych – załącznik II do Rozporządzenia 1169/2011 1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe) oraz produkty pochodne. 2. Skorupiaki i produkty pochodne. 3. Jaja i produkty pochodne….

Read More Read More

Najczęstsze błędy w znakowaniu pieczywa

Najczęstsze błędy w znakowaniu pieczywa

Wielu producentów żywności posiada bardzo dużo błędów na swojej etykiecie, wynika to z niedbałości oraz czasem z niewiedzy. Najczęstsze błędy na etykietach pieczywa: 1. Niewłaściwa nazwa produktu np. „drożdżówka z serem” jak sama nazwa wskazuje w drożdżówce powinien być ser, jeżeli do produkcji użyto nadzienia serowego to jest to niewłaściwa nazwa wprowadzająca klientów w błąd. 2. Brak brak wartości odżywczej, brak uwzględnienia alergenów na produkcie pakowanym oraz brak uwzględnienia alergenów na produkcie niepakowanym. 3. Dziwna nazwa produkt odbiegająca od normy…

Read More Read More

Mieszanki z czystą etykietą – clean label

Mieszanki z czystą etykietą – clean label

Coraz więcej mieszanek z czystą etykietą! Coraz częściej widzimy na rynku produkty wykonywane z tzw czystej etykiety (ang. clean label). Wynika to z tego że konsumenci żywności widząc oznaczenie E na etykiecie od razu nie są przychylnie nastawieni do produktu z takim oznaczeniem. Producenci mieszanek z których wykonuje się pieczywo coraz częściej zamieszczają tzw czyste etykiety dla swoich klientów, są one bardziej przejrzyste kolorowe oraz mają także obliczoną wartość odżywczą według obecnej ustawy, co więcej nawet większość firm od razu…

Read More Read More

Limity tolerancji oraz zaokrąglenia

Limity tolerancji oraz zaokrąglenia

Co gdy nasza wartość odżywcza odbiega od norm? Czasami bywa tak że wartość odżywcza podczas kontroli odbiega od norm, wtedy producenci często gotowi są oddać wszystkie produkty do akredytowanego laboratorium aby na 100% wszystko się zgadzało. Jednak w większości przypadkach jest to niepotrzebne ponieważ wartość odżywcza mieści się w tzw granicy błędu (limit tolerancji). Poniżej tabelka określająca dopuszczalnie odchylenia wartości odżywczej: Tabela 1: Limity tolerancji dla żywności innej niż suplementy żywnościowe obejmujące niepewność pomiaru Limity tolerancji dla żywności (zawiera niepewność…

Read More Read More